System do zarządzania dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Obecnie panujące zasady na rynku jasno pokazują, że nie da się w dzisiejszych czasach prowadzić nowoczesnego przedsiębiorstwa bez oprogramowania pomagającego usprawnić działania zachodzące w firmie.

Wielowymiarowe systemy informatyczne pomagają w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w planowaniu jego zasobów. Tworzą interaktywne środowisko zaprojektowane do zintegrowania wszystkich tradycyjnych obszarów operacyjnych firmy, m.in.: finansów i księgowości, zarządzania kadrami i płacami, operacji logistycznych, zakupów i sprzedaży, czy zarządzania jakością.
Raport GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2014” wskazuje, iż największy odsetek polskich przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych systemów IT nadal charakteryzuje duże przedsiębiorstwa i wynosi 82,2%. W przypadku przedsiębiorstw średnich korzystających z rozwiązań klasy ERP wynosi 48,9% (11-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 2013). W przypadku małych przedsiębiorstw polski rynek rozwiązań klasy ERP jest ciągle nienasycony. Mimo, iż w zakresie tym widoczna jest dynamika wzrostu – z 10,8% w roku 2013 do 15,3% w roku 2014, to odsetek małych firm korzystających z tego typu rozwiązań jest nadal niewielki. Dla porównania – w krajach zachodnich sięga on ponad 50%. Tendencję na polskim rynku związaną z wykorzystywaniem rozwiązań teleinformatycznych podnoszących jakość zarządzania potwierdzają także badania Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

System do zarządzania przedsiębiorstwem to rozwiązanie unikalne dla każdej firmy, a więc i skala korzyści płynących z jego wdrożenia jest wartością bardzo indywidualną. Są to jednak wymierne korzyści, na które warto poczekać:

Poprawa płynności finansowej
Wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem pozwoli zoptymalizować obszary gospodarki materiałami i zasobami, a także planowanie produkcji i logistyki, w taki sposób, aby przyspieszyć realizację zleceń, a jednocześnie ograniczyć niezbędne zapasy. Nawet niewielkie usprawnienia w tych obszarach mogą przełożyć się na konkretne oszczędności firmy. Spadek średniej wartości przeterminowanych należności, zmniejszenie średnich stanów magazynowych, czy szybsza realizacja zamówień – to wskaźniki, które wprost oznaczają zwiększenie płynności finansowej lub uwolnienie kapitału obrotowego.

Usprawnienie procesów sprzedażowych
Oprogramowanie, spinając niezależne wcześniej procesy biznesowe w cały łańcuch wartości, może ułatwić odpowiednio wczesne podejmowanie działań mających na celu utrzymanie założonych planów i terminową realizację zleceń, co z kolei ma ogromne znaczenie dla sprzedaży, wizerunku i jakości relacji z klientami. Usprawnieniu procesów sprzedażowych sprzyja też łatwiejszy dostęp do informacji o historii transakcji, aktualnie przetwarzanych zamówieniach i rozrachunkach z klientami.

Łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych
Środowisko systemu będzie pełnić rolę centralnego systemu informacyjnego w firmie. Łącząc informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności, ułatwi kojarzenie faktów i podejmowanie decyzji na różnych szczeblach organizacji. Centralizacja zasobów informacyjnych oznacza też skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie zestawień oraz analiz przydatnych w procesach zarządczych.

Lepsze planowanie produkcji i dystrybucji
W podobny sposób oprogramowanie działać będzie na poziomie zarządzania poszczególnymi procesami biznesowymi. Wbudowane narzędzia ułatwią efektywne planowanie zapasów, optymalizację wykorzystania materiałów i środków produkcyjnych, a także sprawne zarządzanie czasem pracy pracowników. Umożliwi też systemową koordynację wzajemnie zależnych procesów.

Uszczelnienie kontroli
Za sprawą proponowanej centralizacji informacji o prowadzonym biznesie system w ogromnym stopniu ułatwi kontrolę nad całymi łańcuchami procesów biznesowych sięgających od sprzedaży po dystrybucję towarów lub dostarczenie usług. Każde podejmowane działanie znajdzie swoje odbicie w systemie informatycznym, co ogromnie ułatwi identyfikację źródeł kosztów oraz nieefektywności wpływających na obniżenie wskaźników finansowych. Dodatkowo system ten pozwoli uszczelnić kontrolę finansów firmy.

Bardziej optymalne i elastyczne wykorzystanie zasobów
Lepsza koordynacja działań, uszczelnienie procesów kontroli, wreszcie optymalizacja najważniejszych procesów — wszystko to przełoży się na zwiększenie efektywności organizacji w najbardziej newralgicznych punktach. Optymalizacja przejawi się też w zwiększeniu sprawności i szybkości działania firmy. To z kolei oznacza, że organizacja będzie mogła na bieżąco dopasowywać rytm działania do zmieniających się potrzeb rynkowych, a także lepiej wykorzystywać nadarzające się szanse.

Badania opinii przedsiębiorców na temat wpływu wdrożenia systemów do zarządzania firmą na poprawę funkcjonowania wskazują, że poprawa ta występuje niezależnie od skali działalności przedsiębiorstwa. Korzyści dają się zauważyć zarówno w przypadku dużych jak i małych przedsiębiorstw, produkujących dobra masowe jak i indywidualnie zamawiane, w systemie produkcji dyskretnej lub procesowej.

Chcesz sprawdzić, czy zastosowanie takiego systemu w Twojej firmie pozwoli zwiększyć przychody oraz ograniczyć koszty? Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb oraz oszacujemy korzyści płynące z wdrożenia go.